A. Bestuurlijke begeleiding

1. Ten behoeve van het oprichten van een nieuwe c.q. het activeren van een 'slapende' VvE

2. Ten behoeve van bestaande VvE's

B. Administratief- en financieel beheer

C. Technisch beheer en onderhoud

1. Algemeen

2. Dagelijks onderhoud

3. Contractonderhoud