A. Bestuurlijke begeleiding

B. Administratief- en financieel beheer

C. Technisch beheer en onderhoud

1. Algemeen

2. Opstellen van een meerjarenonderhoudsplan

3. Organiseren, coördineren, begeleiden en bewaken van het planmatig en groot onderhoud

Voor het uitvoeren van de onder II.C.3 genoemde werkzaamheden wordt een bedrag van 5,5 % (exl. BTW) van de aanneemsom (incl. meer- en minderwerk) (excl. BTW) in rekening gebracht.